जनप्रतिनिधि

Name Designation Ward Phone
दशरथ प्रसाद थारु वडा सदस्य वार्ड नं ११ ९८६७९२३८७६
माेती कुमार थारु वडा सदस्य वार्ड नं ११ ९८१५४२०७८०
सारधा चमार वडा सदस्य वार्ड नं १२ ९८२४४३६७४६
पप्पु तेली वडा सदस्य वार्ड नं १२ ९८१९४९७१९९
सदावृक्ष कुर्मी वडा सदस्य वार्ड नं १२ ९८०३५७२९६०
झिल्लु प्रसाद न्याैपाने प्रवक्ता ९८५७०७१२४१

Pages