FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७६ 06/17/2021 - 19:10 PDF icon 10 Aarthik Yain 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७६ 06/17/2021 - 19:09 PDF icon 9 Biniyojan Yain 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको नगर प्रहरी ऐन, २०७६ 06/17/2021 - 19:06 PDF icon 8 Nagar Prahari Yain 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको उप–प्रमुखसँग महिला कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०७६ 06/17/2021 - 19:04 PDF icon 7 Upa Pramukh Sanga Mahila Karyakaram Karyabidhi 2076.pdf
देवदह नगरपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७५ 06/17/2021 - 19:02 PDF icon 6 Bipad Jokhim Niunikaran Yain 2075.pdf
देवदह नगरपालिकाको अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय–पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ 06/17/2021 - 18:47 PDF icon 5 Apangata Sambandhi Karyabidhi 2075.pdf
देवदह नगरपालिकाको टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/17/2021 - 18:45 PDF icon 4 Tol Bikas Santha Karyabidhi 2075.pdf
देवदह नगरपालिकाको बालकोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ 06/17/2021 - 18:43 PDF icon 3 Balkos Sanchalan Karyabidhi 2075.pdf
देवदह नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७५ 06/17/2021 - 18:41 PDF icon 2 Biniyojan Yain 2075.pdf
देवदह नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७५ 06/17/2021 - 18:39 PDF icon 1 Aarthik Yain 2075.pdf

Pages