FAQs Complain Problems

former staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Haridatta Kandel Chief Administrative Officer ghimshashi@gmail.com 9857081111
कृष्णप्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gyawalikrishna126@gmail.com ९८४१७६०५४७
नारायण प्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद pokhrelnarayan29@gmail.com ९८५१०१३९०८
चुरा बहादुर नेपाली ना.सु वडा सचिव (वडा नं. १२) ९८४७०९१६५०
रिमा कुमारी पौड्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) स‌ंयुक्त वडा कार्यालय १, २ ९८४९६८०६२७
राधा हमाल सव.इन्जिनियर ९८६१५९८८१४
सावित्रा भुषाल खरिदार ९८६७८४५४५८
राजेन्द्र चौधरी थारु प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४७३०२०८१
महेन्द्र यादव ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४४७२१९६५
सुन्दरी आले स.म.वि.नी. ९८६०८१९३८४
चन्द्र बहादुर दर्लामी ब्याक हो लोडर अपरेटर ९८६७९२३१०९
Pitambar Pandey Chief Administrative Officer 9857081111