FAQs Complain Problems

former staff

Photo Name Designation Section Email Phone
Haridatta Kandel Chief Administrative Officer ghimshashi@gmail.com 9857081111
Pitambar Pandey Chief Administrative Officer 9857081111
नारायण प्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद pokhrelnarayan29@gmail.com ९८५१०१३९०८
कृष्णप्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gyawalikrishna126@gmail.com ९८४१७६०५४७
सावित्रा भुषाल खरिदार ९८६७८४५४५८
चन्द्र बहादुर दर्लामी ब्याक हो लोडर अपरेटर ९८६७९२३१०९