FAQs Complain Problems

Act, law and directives

Post date Document
नीति तथा कार्यक्रम २०८१।०८२ 04/15/2024 - 14:38 PDF icon नीति_तथा_कार्यक्रम_२०८१।०८२_देवदह_नगरपालिका.pdf
आर्थिक ऐन २०८० 08/28/2023 - 15:27 PDF icon आर्थिक ऐन २०८०.pdf
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को नीति तथा कार्यक्रम 06/26/2023 - 12:54 PDF icon नीति तथा कार्यक्रम 080-081 final.pdf
देवदह नगरपालिकाको भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासीको सेवा केन्द्र गठन तथा संचालन कार्यविधि, २०७८ 06/10/2022 - 14:54 PDF icon 5 Bhumi Sambandhi Karyabidhi.pdf
देवदह नगरपालिकाका बालसमूह र बालसमूह संजालको गठन तथा सहजिकरण निर्देशिका, २०७८ 06/10/2022 - 14:53 PDF icon 4 Bal Samuha Sambandhi Nirdesika.pdf
देवदह नगरपालिकाको अटो रिक्सा, ई–रिक्सा दर्ता तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७८ 06/10/2022 - 14:53 PDF icon 3 Auto E-Riksha Darta Karyabidhi.pdf
देवदह नगरपालिकामा वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७८ 06/10/2022 - 14:52 PDF icon 2 Batabaran Tatha Prakriti Shrot Yain.pdf
देवदह नगरपालिकाको प्रज्ञा प्रतिष्ठान ऐन, २०७८ 06/10/2022 - 14:51 PDF icon 1 Pragya Pratisthan Yain 2078.pdf
देवदह नगरपालिकाको संकलन केन्द्रको अवधारणामा उत्पादनमा आधारित कृषक सहयोग कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७८ 06/10/2022 - 14:48 PDF icon 6 Sankalan Kendrako Aawadharan Utpadan.pdf
देवदह नगरपालिकाको कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ 01/20/2022 - 23:30 PDF icon 4. Protsahan Bhatta.pdf

Pages