FAQs Complain Problems

देवदह नगरपालिका अन्तर्गतका वडा नं. ५, ६, ७, ९ र १० का जग्गाहरुको नाप नक्सा सुरु हुने सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना ।