FAQs Complain Problems

former staff

Photo Name Designation Section Email Phone
हरिदत्त कंडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hdkandel@gmail.com ९८५७०८११११
गिता भण्डारी अ.न.मी छैंठाैं स्वास्थ्य 9857071588
कृष्ण काफ्ले ना.सु वडा सचिव (वडा न‌ं.५) ९८४७२५८८३१
पिताम्बर पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत pandeypitamber0@gmail.com ९८५७०८११११
नारायण प्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद pokhrelnarayan29@gmail.com ९८५१०१३९०८
कृष्णप्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gyawalikrishna126@gmail.com ९८४१७६०५४७
चुरा बहादुर नेपाली ना.सु वडा सचिव (वडा नं. १२) ९८४७०९१६५०
राजेन्द्र चौधरी थारु प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४७३०२०८१
रिमा कुमारी पौड्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) स‌ंयुक्त वडा कार्यालय १, २ ९८४९६८०६२७
राधा हमाल सव.इन्जिनियर ९८६१५९८८१४
सावित्रा भुषाल खरिदार ९८६७८४५४५८
महेन्द्र यादव ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४४७२१९६५
चन्द्र बहादुर दर्लामी ब्याक हो लोडर अपरेटर ९८६७९२३१०९