FAQs Complain Problems

former staff

Photo Name Designation Section Email Phone
श्रीकृष्ण नेपाल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत nepalsk2015@gmail.com 9857011789
डिल्लीराज बेल्वासे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत dillibelbase27@gmail.com
शसिधर घिमिरे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
हरिदत्त कंडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत hdkandel@gmail.com ९८५७०८११११
पिताम्बर पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत pandeypitamber0@gmail.com ९८५७०८११११
प्रदिप पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नगर कार्यपालिकाको कार्यालय devdahamun@gmail.com ९८५७०८११११
टिकाराम शर्मा उप-सचिव (दशौं तह)\सूचना अधिकारी शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा stikaram7@gmail.com ९८५७०२४८५३
अश्विनी कुमार शर्मा माटाे विज्ञ कृषि विकास शाखा sashwani679@gmail.com ९८५७०१६८९५
डा. जय गोविन्द महतो मेडिकल अधिकृत देवदह नगर अस्पताल zaysingh55555@gmail.com 9843368371
राम प्रसाद बश्याल सिनियर अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५७०३६६२४
सुरज बश्याल अधिकृत छैठौं surajbashyal99@gmail.com ९८४९५६०९८०
नारायण प्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद pokhrelnarayan29@gmail.com ९८५१०१३९०८
कृष्णप्रसाद ज्ञवाली लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन शाखा gyawalikrishna126@gmail.com ९८४१७६०५४७
राम प्रसाद शर्मा सहायक स्तर पाँचौ वडा सचिव (वडा नं. ८) ९८५७०३४३३५
गिता भण्डारी अ.न.मी स्वास्थ्य 9857071588
विना अधिकारी सव.इन्जिनियर वडा नं. ५ ९८४३६९६५००
कृष्ण काफ्ले ना.सु वडा सचिव (वडा न‌ं.५) ९८४७२५८८३१
रिमा कुमारी पौड्याल सहायक स्तर पाँचौ स‌ंयुक्त वडा कार्यालय १, २ ९८४९६८०६२७
दिपक तिवारी प्राविधिक सहायक प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८४७२५०७७४
प्रवेश महतरा अ.सव.इन्जिनियर ९८४८२९३४०२
अमित तिवारी सर्वेक्षक राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र tiwariamit2054@gmail.com ९८६७७१७७४६
चन्द्रकान्त कुमार भुज प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८०७५६९७३९
सुन्दरी आले स.म.वि.नी. ९८६०८१९३८४
कृष्ण बश्याल खरिदार muskanbasayal@gmail.com ९८५११६६६७२
छाँया कुमारी जेसी ना.प.स्वा.प्रा. पशु विकाश शाखा chhayaj303@gmail.com 9848411173
मनोज तामाङ् सर्वेक्षक राष्ट्रिय भूमी आयोग स्थानिय सेवा केन्द्र ९८६४११८०५५
महेन्द्र ठाकुर नगर प्रहरी जवान नगर प्रहरी 9806919367
दुर्गाा वि.क. कार्यालय सहयोगी ९८२४४४६६८०
तारानाथ पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०५४२०५५५
चुरा बहादुर नेपाली ना.सु वडा सचिव (वडा नं. १२) ९८४७०९१६५०
राजेन्द्र चौधरी थारु प्राविधिक सहायक कृषि विकास शाखा ९८४७३०२०८१
राधा हमाल सव.इन्जिनियर ९८६१५९८८१४
सावित्रा भुषाल खरिदार ९८६७८४५४५८
महेन्द्र यादव ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४४७२१९६५
प्रकाश अर्याल सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, अमरसिंहचोक prakasharyalnp@gmail.com 9857064093
केशव गिरी सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, विशालनगर 9847022360
राम प्रसाद बस्याल सि.अ.हे.व. छैठौ आधारभुत स्वास्थ्य सेवा केन्द्र, घोडाहा bashyalrp28@gmail.com 9857036624
चन्द्र बहादुर दर्लामी ब्याक हो लोडर अपरेटर ९८६७९२३१०९
इन्दिरा पोख्रेल सिनियर अ.हे.व. देवदह नगर अस्पताल pokhrel.indira02@gmail.com 9847008301
किरण क्षेत्री ह.स.चा. नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८१७४५४३३३