FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
पिताम्बर पाण्डे प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत pandeypitamber0@gmail.com ९८५७०८११११
टिकाराम शर्मा उप-सचिव (दशौं तह)\सूचना अधिकारी शिक्षा युवा तथा खेलकुद\सूचना शाखा tika853@yahoo.com ९८५७०२४८५३
अश्विनी कुमार शर्मा माटाे विज्ञ कृषि सेवा इकाई sashwani679@gmail.com ९८५७०१६८९५
नारायण प्रसाद पोख्रेल शाखा अधिकृत शिक्षा युवा तथा खेलकुद pokhrelnarayan29@gmail.com ९८५१०१३९०८
रमेश गिरी शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा giri44ramesh@gmail.com ९८५७०८८३८५
काशिनाथ बञ्‍जाडे जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा banjadekashinath3@gmail.com ९८४७०२७४३४
गंगा प्रसाद पन्थी अधिकृत छैठौं pantheeganga@gmail.com ९८५७०६३२२९
राज कुमार यादव इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा rky11365@gmail.com ९८५७०११३६५
सुरज बश्याल अधिकृत छैठौं surajbashyal99@gmail.com ९८४९५६०९८०
राममणी अर्याल आ.ले.प अधिकृत राजश्व शाखा merommani55@gmail.com ९८४३४३४४८९
शेषनारायण भण्डारी इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा ९८५७०४७४७२
रवि पाण्डे इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा er.ravipandey37@gmail.com ९८४७०३७२६२
माया पुन सिनियर अ.न.मी. स्वास्थ्य शाखा ९८६६६२२८७०
राम प्रसाद बश्याल सिनियर अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५७०३६६२४
विष्णु पाण्डेय सूचना प्रविधि अधिकृत IT Department ito.devdahamun@gmail.com 9811421847
फडेन्द्र प्रसाद बगाले वडा सचिव वडा सचिव (संयुक्त वडा कार्यालय १, २) sangambagale82@gmail.com ९८६०६९८२२१
विष्णु प्रसाद बस्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. १०) bishnubasyal77@gmail.com ९८५७०७०६७२
मित्र बहादुर थापा कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिवव (वडा नं. ७) ९८५७०३८९२२
राम प्रसाद शर्मा ना.सु वडा सचिव (वडा नं. ८) ९८५७०३४३३५
चुरा बहादुर नेपाली ना.सु वडा सचिव (वडा नं. १२) ९८४७०९१६५०
हरि प्रसाद रिजाल लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४७०२०८०७
हर्क बहादुर दानी पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा hark.dani.2037@gmail.com ९८६५६२८८००
राजेन्द्र चौधरी थारु प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४७३०२०८१
चन्द्रकान्त कुमार भुज प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८०७५६९७३९
रिमा कुमारी पौड्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) स‌ंयुक्त वडा कार्यालय १, २ ९८४९६८०६२७
मिना भुषाल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) न्यायिक समिति शाखा ९८६८६११०९८
नारायण प्रसाद काफ्ले सव.इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा ९८५७०३१५४६
सुमन थापा सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sumandarlamimagar2047@gmail.com ९८५७०३५७२५
विनोद प्रसाद कंडेल सव.इन्जिनियर ९८४३४४४६०७
सुरेश पौडेल सव.इन्जिनियर ९८५७०५९१७९
राधा हमाल सव.इन्जिनियर ९८६१५९८८१४
इन्दिरा बञ्जाडे प्रा.स. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद ९८६५०६८७२०
राकेश गुरुङ्ग कम्प्युटर अपरेटर योजना शाखा gurung.rkh@gmail.com ९८४७३८८९३६
गणेश पाण्डेय अ.सव.इन्जिनियर ९८४७०२०४६५
मधु पन्थी खरिदार ९८४३६७५५२३
कृष्ण बश्याल खरिदार muskanbasayal@gmail.com ९८५११६६६७२
हुम बहादुर सिंजाली खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ३) ९८४७२४४५७९
अनिल आचार्य खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ११) ९८४७३८४४९१
हुमराज पौडेल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा humaraj28@gmail.com ९८६१८८८८७५
विष्णुनाथ पोख्रेल कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा सचिव (वडा नं. ४) ९८४८१७७६७४
सिता अधिकारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) ९८४९०२८५९५
चित्र बहादुर सुनारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा सचिव (वडा नं. ६) ९८०५४४२९००
देविराम भण्डारी कार्यालय सहायक (चौथो तह) जिन्सी ९८४१७२९१७८
बामदेव पाेख्रेल कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा सचिव (वडा नं. ५) ९८६७०१९०४५
महेन्द्र यादव ना.प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८४४७२१९६५
सुन्दरी आले स.म.वि.नी. ९८६०८१९३८४
अरुणा भट्टराई स.म.वि.नी. महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८४७८३९८३५
पुष्पा पोख्रेल स.म.वि.नी. ९८४१९५९६०१
सुमित्रा देवि केवट कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा कार्यालय, सिक्टहन ९८१९४७४५९१
प्रवेश महतरा अ.सव.इन्जिनियर ९८४८२९३४०२
प्रविण कुमार श्रीवास्तव अ.सव.इन्जिनियर ९८६७३२५९०६
मञ्‍जु अधिकारी अ.सव.इन्जिनियर ९८४७५५६५४८
मन्साराम चौधरी अ.सव.इन्जिनियर ९८११७८७४५७
राकेश कुमार बनियाँ अमिन ९८१४४१३२३६
रविन्द्रनाथ कुर्मी चौधरी अमिन ९८०७५५८१११
सृजना ओली लेखा सहायक ९८५७०५७४००
सुरज पाेख्रेली कार्यालय सहायक (चौथो तह) pokhrelsuraj63@gmail.com 9864469888
ईश्वरराज पन्थ ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४७५४०६८०
पविन्द्र कुमार मल्ल कृषि प्राविधिक कृषि विकास शाखा ९८४८९८४३१३
दिपेश बस्याल सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन bashyal_deepesh@yahoo.com ९८०६९८६६०९
गिता शर्मा सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन ९८४७११४८७७
सरस्वती कवर सामाजिक परिचालक ९८६७१७७६२४
रिम कुमार थापा एम.आई.एस.अपरेटर ९८१५४९८८०८
सागर भट्टराई एम.आई.एस.अपरेटर ९८६७०२१६०२
दिनेश लम्साल फिल्ड सहायक ९८५७०३१०९७
ज्ञानसरी गुरुङ्ग सा.प.म.वि. ९८४७०५१०१०
माेलहु केवट कार्यालय सहयोगी ९८४७५४३१११
तारानाथ पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०५४२०५५५
रमेश कुमाल ट्रयाक्टर चालक ९८६७११५८८९
चन्द्र बहादुर दर्लामी ब्याक हो लोडर अपरेटर ९८६७९२३१०९
कमल प्रसाद खौसिया थारु ट्रयाक्टर चालक ९८२१४७२८६०
ललित कुमार थापा मगर ह.स.चा. ९८०५४५४३६१
नारायण प्रसाद अधिकारी ह.स.चा. ९८२४४४६६८०
किरण क्षेत्री ह.स.चा. ९८१७४५४३३३
महाप्रभु चौधरी सुरक्षा गार्ड ९८०४४९२८९४
सावित्री खरेल कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय, शितलनगर ९८४७३२८३७७
नेत्रमाया सुवेदी कार्यालय सहयोगी ९८१४४४३६९५
दुर्गाा वि.क. कार्यालय सहयोगी ९८२४४४६६८०
श्रृजना पाण्डे कार्यालय सहयोगी ९८०५४२०५५२
यामी सारु कार्यालय सहयोगी ९८०७५७९९३७
लक्ष्मी खरेल कार्यालय सहयोगी ९८४०४८६३४२
निर्मला पौडेल कार्यालय सहयोगी ९८६४४५३९५१
आशा भण्डारी कार्यालय सहयोगी ९८१७४७७६१०
शोभा काफ्ले कार्यालय सहयोगी ९८४७०२७५८३
गोमता अर्याल कार्यालय सहयोगी ९८१७५१४६८८
गंगा चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८०६९२०६०१
सिता कंडेल कार्यालय सहयोगी ९८२१३४१६९५
देउरुपा थापा कार्यालय सहयोगी ९८१६४२३८८६