FAQs Complain Problems

Staff

Photo Name Designation Section Email Phone
प्रदिप पौडेल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत devdahamun@gmail.com ९८५७०८११११
टिकाराम शर्मा उप-सचिव (दशौं तह)\सूचना अधिकारी शिक्षा युवा तथा खेलकुद\सूचना शाखा tika853@yahoo.com ९८५७०२४८५३
अश्विनी कुमार शर्मा माटाे विज्ञ कृषि सेवा इकाई sashwani679@gmail.com ९८५७०१६८९५
रमेश गिरी शाखा अधिकृत प्रशासन, योजना तथा अनुगमन शाखा giri44ramesh@gmail.com ९८५७०८८३८५
निरज पौडेल लेखा अधिकृत लेखा शाखा niraj321p@gmail.com ९८५७०८५४०३
राज कुमार यादव इन्जिनियर सातौं पूर्वाधार विकास शाखा rky11365@gmail.com ९८५७०११३६५
काशिनाथ बञ्‍जाडे जन स्वास्थ्य अधिकृत स्वास्थ्य शाखा banjadekashinath3@gmail.com ९८४७०२७४३४
गंगा प्रसाद पन्थी अधिकृत सातौं आर्थिक विकास शाखा pantheeganga@gmail.com ९८५७०६३२२९
सुरज बश्याल अधिकृत छैठौं surajbashyal99@gmail.com ९८४९५६०९८०
हरि प्रसाद रिजाल अधिकृत छैठौं (लेखा) आर्थिक प्रशासन शाखा ९८४७०२०८०७
राममणी अर्याल आ.ले.प अधिकृत आन्तरिक लेखा परिक्षण ईकाई merommani55@gmail.com ९८४३४३४४८९
माया पुन सिनियर अ.न.मी. स्वास्थ्य शाखा ९८६६६२२८७०
शेषनारायण भण्डारी इन्जिनियर भवन तथा वस्ती विकास उप-शाखा ९८५७०४७४७२
इन्दिरा भुषाल अधिकृत छैठौं महिला, वालवालिका तथा समाज कल्याण उपशाखा ९८४१६९६८३४
विष्णु प्रसाद बस्याल अधिकृत छैठौं राजश्व शाखा bishnubasyal77@gmail.com ९८५७०७०६७२
राम प्रसाद बश्याल सिनियर अ.हे.व. स्वास्थ्य शाखा ९८५७०३६६२४
परशुराम ढकाल अधिकृत छैठौं शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८५७०६०८९२
दिनेश लम्साल रोजगार संयोजक ९८५७०३१०९७
रवि पाण्डे इन्जिनियर याेजना तथा प्राविधिक शाखा er.ravipandey37@gmail.com ९८४७०३७२६२
राम प्रसाद शर्मा कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. ८) ९८५७०३४३३५
सुस्मिता गौतम प्रा.स. कृषि विकास शाखा ९८६०६९८०१८
हर्क बहादुर दानी पशु सेवा प्राविधिक पशु सेवा शाखा hark.dani.2037@gmail.com ९८६५६२८८००
मित्र बहादुर थापा कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिवव (वडा नं. ७) ९८५७०३८९२२
फडेन्द्र प्रसाद बगाले कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव ( वडा नं. १) fpbagale@gmail.com ९८५७०२४८०४
मनिषा शर्मा पराजुली कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) प्रशासन तथा योजना शाखा ९८६०६६५०३९
मिना भुषाल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) न्यायिक समिति शाखा ९८६८६११०९८
मन्दिरा अर्याल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) सामाजि सुरक्षा तथा पञ्जिकरण उपशाखा ९८४३३५३८३३
सुदिप खराल सव.इन्जिनियर पूर्वाधार विकास शाखा er.sudipkharal.it@gmail.com ९८५७०७१७२३
विनोद प्रसाद कंडेल सव.इन्जिनियर वडा नं ६, ७ ९८४३४४४६०७
तिर्थराज खनाल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) आर्थिक विकास शाखा ९८५७०६०७०८
राकेश गुरुङ्ग कम्प्युटर अपरेटर प्रशासन शाखा gurung.rkh@gmail.com ९८४७३८८९३६
सुरेश पौडेल सव.इन्जिनियर वडा नं ८ ९८५७०५९१७९
कमला टण्डन खत्री क्षेत्री कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. ९) ९८४७३३८८२२
इन्दिरा बञ्जाडे प्रा.स. शिक्षा, युवा तथा खेलकुद शाखा ९८६५०६८७२०
मधु अधिकारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव ( वडा नं. २) ९८४८९६२९७०
गणेश पाण्डेय सव.इन्जिनियर वडा नं. ३ ९८४७०२०४६५
चित्र बहादुर सुनारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. ६) ९८०५४४२९००
जानकी भारती श्रेष्ठ सव.इन्जिनियर वडा नं ९ ९८४४७३०६६३
बामदेव पाेख्रेल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. ५) ९८६७०१९०४५
देविराम भण्डारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) जिन्सी शाखा ९८४१७२९१७८
विष्णुनाथ पोख्रेल कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. ४) ९८४८१७७६७४
सुमित्रा देवि केवट कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. १२) ९८१९४७४५९१
सिता अधिकारी कार्यालय सहायक (पाँचौ तह) वडा सचिव (वडा नं. १०) ९८४९०२८५९५
सुमन थापा सव.इन्जिनियर प्राविधिक शाखा sumandarlamimagar2047@gmail.com ९८५७०३५७२५
नारायण प्रसाद काफ्ले सव.इन्जिनियर ९८५७०३१५४६
रिम कुमार थापा एम.आई.एस.अपरेटर ९८१५४९८८०८
सागर भट्टराई एम.आई.एस.अपरेटर ९८६७०२१६०२
दिपक तिवारी प्रा.स. प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम ९८४७२५०७७४
हुम बहादुर सिंजाली कार्यालय सहायक (चौथो तह) वडा सचिव (वडा नं. ३) ९८४७२४४५७९
अरुणा भट्टराई स.म.वि.नी. ९८४७८३९८३५
अनिल आचार्य खरिदार वडा सचिव (वडा नं. ११) ९८४७३८४४९१
अम्बिका डुम्रे कार्यालय सहायक (चौथो तह) प्रशासन तथा योजना शाखा ९८६६५५४१४६
पुष्पा पोख्रेल स.म.वि.नी. ९८४१९५९६०१
हरि प्रसाद भट्टराई कार्यालय सहायक (चौथो तह) ९८६३४६६२०९
सरिता पन्थी कार्यालय सहायक (चौथो तह)
हुमराज पौडेल सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन शाखा humaraj28@gmail.com ९८६१८८८८७५
निर्मला अर्याल कार्यालय सहायक (चौथो तह) ९८४४७९९३४१
मधु पन्थी कार्यालय सहायक (चौथो तह) ९८४३६७५५२३
प्रविण कुमार श्रीवास्तव अ.सव.इन्जिनियर ९८६७३२५९०६
निर्मला चौधरी अ.सव.इन्जिनियर ९८२५४९६६५९
मञ्‍जु अधिकारी अ.सव.इन्जिनियर ९८४७५५६५४८
मन्साराम चौधरी अ.सव.इन्जिनियर ९८११७८७४५७
राकेश कुमार बनियाँ अमिन ९८१४४१३२३६
रविन्द्रनाथ कुर्मी चौधरी अमिन ९८०७५५८१११
सृजना ओली लेखा सहायक ९८५७०५७४००
सुरज पाेख्रेली कार्यालय सहायक (चौथो तह) pokhrelsuraj63@gmail.com 9864469888
ईश्वरराज पन्थ ना.प.स्वा.प्रा. पशु सेवा शाखा ९८४७५४०६८०
पविन्द्र कुमार मल्ल कृषि प्राविधिक कृषि विकास शाखा ९८४८९८४३१३
दिपेश बस्याल सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन bashyal_deepesh@yahoo.com ९८०६९८६६०९
गिता शर्मा सामाजिक परिचालक सामाजिक परिचालन ९८४७११४८७७
सरस्वती कवर सामाजिक परिचालक ९८६७१७७६२४
ज्ञानसरी गुरुङ्ग सा.प.म.वि. ९८४७०५१०१०
माेलहु केवट कार्यालय सहयोगी ९८४७५४३१११
तारानाथ पाण्डे कार्यालय सहयोगी नगर कार्यपालिकाको कार्यालय ९८०५४२०५५५
रमेश कुमाल ट्रयाक्टर चालक ९८६७११५८८९
कमल प्रसाद खौसिया थारु ट्रयाक्टर चालक ९८२१४७२८६०
ललित कुमार थापा मगर ह.स.चा. ९८०५४५४३६१
नारायण प्रसाद अधिकारी ह.स.चा. ९८२४४४६६८०
किरण क्षेत्री ह.स.चा. ९८१७४५४३३३
महाप्रभु चौधरी थारु सुरक्षा गार्ड ९८०४४९२८९४
सावित्री खरेल कार्यालय सहयोगी वडा कार्यालय, शितलनगर ९८४७३२८३७७
नेत्रमाया सुवेदी कार्यालय सहयोगी ९८१४४४३६९५
दुर्गाा वि.क. कार्यालय सहयोगी ९८२४४४६६८०
श्रृजना पाण्डे कार्यालय सहयोगी ९८०५४२०५५२
यामी सारु कार्यालय सहयोगी ९८०७५७९९३७
लक्ष्मी खरेल कार्यालय सहयोगी ९८४०४८६३४२
निर्मला पौडेल कार्यालय सहयोगी ९८६४४५३९५१
आशा भण्डारी कार्यालय सहयोगी ९८१७४७७६१०
शोभा काफ्ले कार्यालय सहयोगी ९८४७०२७५८३
गोमता अर्याल कार्यालय सहयोगी ९८१७५१४६८८
गंगा चौधरी कार्यालय सहयोगी ९८०६९२०६०१
सिता कंडेल कार्यालय सहयोगी ९८२१३४१६९५
देउरुपा थापा कार्यालय सहयोगी ९८१६४२३८८६