FAQs Complain Problems

News and Notices

देवदह नगरपालिका आध्यात्मिक नगरपालिका घोषणा Devdaha Municipality Decleared As Spiritual Municipality

सूचकहरु ः
क) सनातन बैदिक धर्म को अध्ययन अनुसन्धान र उपयोग गर्ने ।
ख) बौद्ध दर्शनको अध्ययन र उपयोग गर्ने ।
ग) हरेक धार्मिक सम्प्रदायहरुको संरक्षण प्रर्बद्धन गर्ने ।
ग) कम्तीमा एक अनाथालय स्थापना र संचालन गर्ने ।

Pages