FAQs Complain Problems

मध्यम अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरणको लागि बैङ्क खाता खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।